academie voor zelfontwikkeling

de Ster versus de Academie

Iedere eerste dinsdag van de maand is er gelegenheid om deel te nemen aan een healing/meditatie ochtend.

Deze start om 9.30 inloop, tot 11.00 uur.

Aanmelden vooraf is noodzakelijk via mail of telefonisch.

Vrijwillige bijdrage gevraagd.

Ook voor huiskameravonden kunt u mij benaderen.

Start opleiding mediumschap:

Zaterdag 1 september, vervolg op 8-22 september.

Zaterdag 6 oktober, zaterdag 3 en 17 november.

Aanvang 9.30 uur tot 16.30 uur